• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
strona startowa aktualności
Email Drukuj PDF

Lista osób zakwalifikowanych na Aplikację Legislacyjną - edycja 2016/17

 

Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja

1

Beata Brzywczy

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2

Katarzyna Czaj-Trzcińska

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

3

Marek Dziadosz

Ministerstwo Sprawiedliwości

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

 

Ogłoszenie pilnych rozporządzeń dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami

 

Rządowe Centrum Legislacji uprzejmie informuje, że w Dzienniku Ustaw RP zostały ogłoszone następujące akty prawne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 231)

oraz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 232)

 

 

 
Email Drukuj PDF

Premier Beata Szydło powołała Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji

 

Dnia 1 lutego 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Pana Tomasza Dobrowolskiego na stanowisko Wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.

 
Email Drukuj PDF

Premier Beata Szydło powołała Prezesa Rządowego Centrum Legislacji

 

Dnia 16 grudnia 2015 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Panią Jolantę Rusiniak na stanowisko Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

 
Email Drukuj PDF

Uroczystoste zakończenie kolejnej edycji Aplikacji Legislacyjnej

 

W dniu 30 października 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń potwierdzających ukończenie aplikacji legislacyjnej edycja 2014/2015.

Gratulujemy wszystkim aplikantom edycji 2014/2015!

 

Więcej…
 
Email Drukuj PDF

Nowe zadania Rządowego Centrum Legislacji

Z dniem 30 sierpnia b.r., ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym nałożono na Radę Ministrów obowiązek udziału w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym w charakterze stałego uczestnika.

Udział Rady Ministrów, a także Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym zapewnić ma Rządowe Centrum Legislacji, w ramach nowego zadania ustalonego zmienioną ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

Mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji nowego zadania, dokonano zmian w strukturze organizacyjnej Centrum, polegających na utworzeniu nowej komórki organizacyjnej – Departamentu Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym. Nowotworzony departament będzie odpowiadał m.in. za przygotowywanie stanowisk Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w sprawie rozstrzyganej przez Trybunał Konstytucyjny , a także przedstawianie tych stanowisk na rozprawie.

Do zadań nowopowstałego Departamentu należy również analizowanie orzecznictwa Sądów i Trybunałów pod kątem ich wpływu na polski system prawa, monitorowanie procesu wykonywania orzeczeń wydanych przez Trybunał Konstytucyjny oraz opracowywanie i procedowanie projektów ustaw związanych z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego.