30/10/2017 - 11:30

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) utworzono 1 stycznia 2000 r. w ramach szeroko zakrojonych zmian w strukturach administracji rządowej. Do głównych zadań RCL należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, premiera i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych, analizowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

15 lat RCL prezentacja plik pdf
10/07/2016 - 18:06

Pierwszy numer Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazał się 16 sierpnia 1919 r. — została w nim opublikowana ustawa w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. To już prawie 100 lat!

zdjęcie pierwszego numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Pierwszy numer Dziennika Urzędowego wydawanego przez Radę Stanu Królestwa Polskiego.    

zdjęcie pierwszego numeru Dziennika Urzędowego wydawanego przez Radę Stanu Królestwa Polskiego
Dziennik Praw Królestwa Polskiego

zdjecie pierwszego numeru Dziennika Praw Królestwa Polskiego
Wyciąg z Dziennika Praw Państwa Polskiego, listopad 1918 r.

zdjecie - dziennik państwa Polskiego nr 16/1918
Dziennik Praw Państwa Polskiego

zdjęcie pierwszego numeru Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
16 sierpnia 1919 r. - pierwszy numer Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej