kontakt:

Adres:
Rządowe Centrum Legislacji
Aleja Jana Chrystiana Szucha 2/4, 
00-582 Warszawa

NIP: 526-23-86-150
REGON: 016179067

Telefony kontaktowe:

Kancelaria ogólna:
tel. +48 22 694-60-67
tel. +48 22 694-74-60
e-mail: kancelaria@rcl.gov.pl

Departament Prawa Administracyjnego:
tel: +48 22 694-75-84
fax: +48 22 694-74-56

Departament Prawa Gospodarczego:
tel: +48 22 694-75-26
fax: +48 22 694-68-18

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury:
tel: +48 22 694-75-02
fax: +48 22 694-71-37

Departament Prawny i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym:
tel: +48 22 694-75-14
fax: +48 22 694-66-10

Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych:
tel: +48 22 694-75-37
fax: +48 22 628-87-92

Biuro Administracyjne:
tel: +48 22 694-75-76
fax: +48 22 694-68-75

Biuro Finansowe:
tel: +48 22 694-75-22
fax: +48 22 694-70-67

Sekretariat Prezesa RCL:
+48 22 694-75-21
fax: +48 22 694-70-15

Sekretariat Wiceprezesa RCL – R. Brochockiego:
+48 22 694-75-48
fax: +48 22 694-70-95