Robert Brochocki urodził się 22 lipca 1973 r. w Pruszkowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1999 ukończył aplikację legislacyjną.

W latach 1997 – 2000 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa w Departamencie Prywatyzacji Bezpośredniej, a następnie w Departamencie Prawnym, w którym zajmował się przede wszystkim legislacją.
Od sierpnia 2000 r. pracuje w Rządowym Centrum Legislacji, od 1 lutego 2009 r. jako wicedyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego.

Od 2005 r. jest jednym z patronów osób odbywających aplikację legislacyjną, a od 2007 r. prowadzi na niej zajęcia.

22 grudnia 2014 r. Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Tomasz Dobrowolski urodził się 29 sierpnia 1970 r. w Garwolinie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2007 ukończył aplikację legislacyjną.

W latach 1998 – 2000 pracował w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Od 2000 do 2016 r. zatrudniony w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu m. in. na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Prawnego oraz  naczelnika Wydziału Prawno-Organizacyjnego w Biurze Dyrektora Generalnego.

Z dniem 1 lutego 2016  r został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko wiceprezesa Rządowego Centrum Legislacji.