Rządowe Centrum Legislacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1523), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw) oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Monitor Polski) wydaje Prezes Rady Ministrów przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji.
Poniższy wykaz zawiera informacje o aktach prawnych, które wpłynęły do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia, w tym datę wpływu aktu prawnego oraz najpóźniejszą datę jego ogłoszenia. Najpóźniejsza data ogłoszenia jest ustalana zgodnie z przyjętą procedurą określania czasochłonności.

Wykaz aktów oczekujących na ogłoszenie

Lp. Data wpływu Tytuł Najpóźniejsza data ogłoszenia grup
12017-10-05Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa NR 265/2017 w trakcie ustalania1507202616.158
22018-03-19 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 45/20182018-04-131521454040.0012
32018-03-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 37/20182018-04-131521125813.5681
42018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiszewo (PLH300037) w trakcie ustalania1521800338.4508
52018-03-16Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi 2018-03-301521192412.2714
62018-03-19 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 47/20182018-04-131521454421.975
72018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej (PLH080032) w trakcie ustalania1521628380.3688
82018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047) w trakcie ustalania1521724284.0359
92018-03-22Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1521730060.5041
102018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Glinianki w Lenartowicach (PLH300048) w trakcie ustalania1521800941.483
112018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Karaska (PLH140047) w trakcie ustalania1521807631.9679
122018-03-16Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 między RP a Królestwem Norwegii 2018-04-161521202030.5684
132018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błota (PLH140038) w trakcie ustalania1521808208.7779
142018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Krogulec (PLH140008) w trakcie ustalania1521808974.3468
152018-03-16Oświadczenie rządowe w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 między RP a Królestwem Norwegii 2018-04-161521202160.6531
162018-03-15Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania 2018-03-281521109331.5773
172018-03-19Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu 2018-04-111521451961.0063
182018-03-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej 2018-03-271520519022.1679
192018-03-22Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1521730552.6271
202018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Struga Białośliwka (PLH300054) w trakcie ustalania1521803373.4926
212018-03-21Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych 2018-03-291521634442.2514
222018-03-23Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej 2018-04-131521809404.1039
232018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sulechów (PLH080043) w trakcie ustalania1521635501.8295
242018-03-21Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100-lecie czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej 2018-03-291521641563.9342
252018-03-16Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 pomiędzy oraz między Islandią, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską2018-04-161521202395.9143
262018-03-22Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1521727956.9169
272018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Warnie Bagno (PLH320047) w trakcie ustalania1521805008.4887
282018-03-15Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego 2018-03-271521119439.1583
292018-03-16Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” 2018-03-271521211892.3623
302018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy w Haćkach (PLH200015) w trakcie ustalania1521810125.1291
312018-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Rej. 27/20182018-04-131520947844.7332
322018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Rej. 51/20182018-04-131521460768.677
332018-03-21Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. 2018-03-301521640453.2468
342018-03-22Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1521728266.4813
352018-03-23Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących 2018-03-291521798142.4128
362018-03-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych 2018-03-281520522523.5273
372018-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczenia Rej. 29/20182018-04-131520948780.579
382018-03-19 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia o nadaniu orderu Rej. 52/2018w trakcie ustalania1521461154.1093
392018-03-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Siniochy (PLH060086) w trakcie ustalania1521558306.7491
402018-03-16Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych 2018-04-041521212540.6592
412018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe koło Bytomca (PLH080048) w trakcie ustalania1521636969.9854
422018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lubiaszów w Puszczy Pilickiej (PLH100026) w trakcie ustalania1521638786.4292
432018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Przedborska (PLH260004) w trakcie ustalania1521721460.5954
442018-03-22Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1521728675.8525
452018-02-14Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową 2018-03-301518622168.8009
462018-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 30/20182018-04-131520949189.6877
472018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 53/20182018-04-131521461578.2151
482018-03-20Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kornelówka (PLH060091) w trakcie ustalania1521559107.832
492018-02-19Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w trakcie ustalania1519046462.742
502018-02-19Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie ustalania1519046656.08
512018-02-19Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego w trakcie ustalania1519046800.3045
522018-02-19Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmiany statutu Krajowego Biura Wyborczego w trakcie ustalania1519046991.1081
532018-02-22Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie określenia szkół i placówek, w których uczniowie mogą otrzymać niektóre świadczenia 2018-03-301519295951.1116
542018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 55/20182018-04-131521461949.8585
552018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 41/20182018-04-131521452746.7312
562018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kakaju (PLH280036) w trakcie ustalania1521722331.4455
572018-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 32/20182018-04-131520949537.1187
582018-03-16Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych 2018-04-111521197690.0755
592018-03-22Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w trakcie ustalania1521722907.287
602018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 42/20182018-04-131521453323.931
612018-03-22Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1521729063.2895
622018-03-14Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi 2018-03-281521039469.0883
632018-03-06Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji 2018-04-031520336050.434
642018-03-23Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni w trakcie ustalania1521799009.6192
652018-03-23Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, trybu awansowania oraz dokonywania zmian na stanowiskach służbowych w trakcie ustalania1521806687.0368
662018-03-05Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 2018-04-061520242690.729
672018-03-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 2018-03-301520588058.7316
682018-03-16Oświadczenie rządowe z dnia 22 .02.2018 r. w sprawie związania RP Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 między RP a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii 2018-04-161521202543.0051
692018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej.10/2018 2018-04-131521462427.8789
702018-03-15Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej 2018-04-051521124789.0074
712018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nowodworska (PLH140043) w trakcie ustalania1521639355.6677
722018-03-21Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r. 2018-03-271521624107.9005
732018-03-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny wykonawczy 2018-03-301520342868.3078
742018-03-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wykroczeń 2018-03-271520343187.253
752018-03-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 2018-03-301520343679.5513
762018-03-06Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego 2018-03-281520341306.0679
772018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Nr Rej.31/20182018-04-131521462799.6122
782018-03-06Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających 2018-03-261520346628.921
792018-03-09Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych 2018-04-051520596578.7109
802018-03-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracy na morzu 2018-03-271520413456.7783
812018-03-07Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 2018-03-271520412634.2412
822018-03-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów i odznaczeń Rej. 36/20182018-04-131521125349.568
832018-03-08Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych 2018-03-271520502364.5836
842018-03-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy 2018-03-291520519684.0725
852018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Oświnem (PLH280044) w trakcie ustalania1521723603.4629
862018-03-08Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 2018-03-271520523626.5837
872018-03-09Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od spadków i darowizn 2018-03-301520588359.1652
882018-03-09Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych 2018-03-281520595637.4209
892018-03-22Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1521729581.9669
902018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 44/20182018-04-131521453721.1519
912018-03-16Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2018-04-061521204597.7981
922018-03-23Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko (PLH300001) w trakcie ustalania1521799911.3931
932018-03-23Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej w trakcie ustalania1521806765.2323
942018-03-12Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych 2018-03-281520849904.9186
952018-03-13Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego 2018-03-291520941567.9448
962018-03-12Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika 2018-03-281520850482.5995
972018-03-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 24/20182018-04-131520868777.666
982018-03-12 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 20/2018w trakcie ustalania1520868314.3511
992018-03-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 7/20182018-04-131520858261.2432
1002018-03-13Ustawa o Straży Marszałkowskiej 2018-04-131520936617.8523
1012018-03-13Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej 2018-04-131520937211.0316
1022018-03-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 17/20182018-04-131520863608.1542
1032018-03-12 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 19/20182018-04-131520867977.2023
1042018-03-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 15/20182018-04-131520862925.9588
1052018-03-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 18/20182018-04-131520867350.8375
1062018-03-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 11/20182018-04-131520860390.1257
1072018-03-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 14/20182018-04-131520862122.2343
1082018-03-12Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 26/20182018-04-131520869243.8973
1092018-03-14Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c w pkt 1–3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej w trakcie ustalania1521020833.7175
1102018-03-13Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczenia Rej. 28/20182018-04-131520948363.9315
1112018-03-15Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus 2018-04-091521127168.585
1122018-03-13Euro-Śródziemnomorska Umowa dotycząca usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, podpisana w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r.2018-04-131521102333.729
1132018-03-13Oświadczenie rządowe w sprawie mocy obowiązującej Euro-Śródziemnomorskiej Umowy dotyczącej usług lotniczych między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli dnia 12 grudnia 2006 r.2018-04-131521102510.1087
1142018-03-19Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu 2018-04-121521468809.4404
1152018-03-15Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego w trakcie ustalania1521115006.0889
1162018-03-15Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych w trakcie ustalania1521116318.7598
1172018-03-15Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w trakcie ustalania1521116990.1444
1182018-03-23Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w trakcie ustalania1521816716.286
1192018-03-23Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne w trakcie ustalania1521797293.5366
1202018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kołacznia (PLH180006) w trakcie ustalania1521644282.4355
1212018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sasanki w Kolimagach (PLH200025) w trakcie ustalania1521644856.3635
1222018-03-21Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej 2018-03-281521623466.0771
1232018-03-22Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową rotacyjnie w trakcie ustalania1521709721.1242
1242018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107) w trakcie ustalania1521625292.8784
1252018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białe Błoto (PLH220002) w trakcie ustalania1521712240.998
1262018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mierzeja Sarbska (PLH220018) w trakcie ustalania1521712946.4861
1272018-03-21Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w trakcie ustalania1521629151.8477
1282018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lemańskie Jodły (PLH240045) w trakcie ustalania1521714165.6577
1292018-03-20Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks wyborczy 2018-04-201521533541.634
1302018-03-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 34/20182018-04-131521122319.0646
1312018-03-22Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wolicy (PLH060058) w trakcie ustalania1521714638.9579
1322018-03-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 33/20182018-04-131521120982.5115
1332018-03-22Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego w trakcie ustalania1521727509.243
1342018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderów Rej. 49/20182018-04-131521460410.4141
1352018-03-15Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Rej. 35/20182018-04-131521123472.9353
1362018-03-19Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu orderu Rej. 48/20182018-04-131521458600.0199
1372018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytnica (PLH080034) w trakcie ustalania1521631485.1608
1382018-03-21Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037) w trakcie ustalania1521632016.8276
1392018-03-22Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 w trakcie ustalania1521716607.6514
1402018-03-22Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.9.2018w trakcie ustalania1521719620.8704
1412018-03-22Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej Nr 110.10.2018w trakcie ustalania1521720490.1988